Network Technology - Introduction

training placeholder image
  Kỹ thuật viên Dịch vụ, Đại diện bán hàng, Tất cả nhân viên kinh doanh, Tất cả nhân viên dịch vụ, MDS
  Đào tạo tiêu chuẩn ngành
  60  phút
Giá của bạn: 0,00 €

Mô tả tóm tắt

 • Important basic information relating to the topic of network technology will be covered in this module.

Nhóm mục tiêu

 • Service Technician, Sales Representative

Nội dung lý thuyết và thực tiễn

 •       • Networks
        • Network topologies, protocols, models
        • OSI model

Sau khóa đào tạo này, bạn có thể…

 • After completing this module …
 •       • you will know the historical background of the development of networks,
        • you will know what a Local Area Network (LAN) is,
        • you will be able to characterise peer-to-peer and client-server networks,
        • you will know the details of network architecture and different network topologies,
        • you will know the characteristics of the most important network protocols,
        • you will know the OSI model as a description of a network operating system.

Infopackage

Mô-đun khóa học này là một "gói" chứa các mô-đun khóa học khác.
Network Technology - Introduction Test
WBT | 15 phút | English